تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼
چون است حال بستان ای باد نو بهاری
کز بلبلان برآمد فریاد بی‌قراری

گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت
تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

ای گنج نوشدارو بر خستگان گذر کن
مرهم بدست و ما را مجروح می‌گذاری
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
کاین عمر طی نمودیم ...
کاین عمر طی نمودیم ...
اندر امیدواری، اندر امیدواری، اندر امیدواری ...

چون است حال بستان ای باد نو بهاری
کز بلبلان برآمد فریاد بی‌قراری

گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت
تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری
چون گل میان خاری ...

ای گنج نوشدارو بر خستگان گذر کن
مرهم بدست و ما را مجروح می‌گذاری
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
کاین عمر طی نمودیم ...
کاین عمر طی نمودیم ...
اندر امیدواری ...
اندر امیدواری ...
اندر امیدواری ...
اندر امیدواری ...چهارشنبه 26 فروردین 1388 | نظرات ()