تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود
و ماه را ز بلندایش به روی خاك كشیدن بود

پلنگ من دل مغرورم پریدو پنجه به خالی زد
كه عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود

......
شنبه 8 فروردین 1388 | نظرات ()