تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

گذشت زمان برای آنانکه در انتظارند بسیار کند،برای آنانکه می هراسند بسیار تند،برای کسانیکه زانوی غم به بغل میگیرند بسیار طولانی و برای کسانیکه سر خوش هستند بسیار کوتاه است اما برای کسانیکه عشق می ورزند آغاز و پایانی نیست و زمان تا ابدیت ادامه دارد.
چهارشنبه 7 اسفند 1387 | نظرات ()