تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

ای دل بی یارم   تنها کسو کارم   ....   دیدی ازم دل کند اونکه دوسش دارم

اونکه یه عمری بود غصشو میخوردم .... دیدی چه راحت گفت من تو دلش مردم

ای دل غمدیدم دیدی چه بیرحمه   ....  معنی احساسو دیدی نمیفهمه

رفتو شدم تنها  ...   اما خوب میدونم نیست دیگه اون تنها  ...   من دیگه از امشب هر شب  ...

  مهمونی دارم با غمها

اخ که چقدر تنهام   ...  سرده چقدر دستام  ..سر شده صیر من ...   دست اونو میخوام

ای دل غمدیدم دیدی چه بیرحمه   ...  معنی احساسو دیدی نمیفهمه
دوشنبه 9 دی 1387 | نظرات ()