تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

وقتی می بوسه تو رو یاد من می افتی هیچ وقت؟؟؟

وقتی نازت می کنه یاد من می افتی هیچ وقت؟؟؟

وقتی گل می ده بهت یاد میخک ها می افتی ؟؟؟

وقتی زل زدی بهش یاد شکلک هام می افتی یا نه؟؟؟

یاد من می افتی هیچ وقت یا که نه؟؟؟

یاد من می افتی هیچ وقت؟؟

وقتی گریه می کنی سرتو بغل می گیره؟؟

وقتی می خندی بهش برای خنده هات می میره؟؟
وقتی با همدیگه این کنار هم این ور و اون ور

وقتی چشم غره میری واسه چشمات می زنه پرپر؟؟؟

تو رو دوست داره مثل من یا که نه؟؟؟

تو رو رو چشماش می ذاره یا که نه؟؟؟

مثل من یا که نه؟؟

وقتی آهنگی که با هم می شنیدیم و گوش میدی یادم می افتی؟؟

اون جاهایی که با هم رفتیم میری یادم می افتی؟؟

وقتی دوستای قدیم و می بینی از من می پرسی؟؟؟

خیلی دوست دارم بدونم که حالت چطوره راستی؟؟؟

هنوز عکسامو نگه داشتی یا نه؟؟؟

هوای طوطی مونو داشتی یا نه؟؟؟

یاد من می افتی هیچ وقت؟؟

وقتی گریه می کنی سرتو بغل می گیره؟؟

وقتی می خندی بهش برای خنده هات می میره؟؟

وقتی دلگیره ازت تو رو می بخشه مثل من؟؟؟

واسه خندوندنه تو می کشه نقشه مثل من؟؟؟

تو رو دوست داره مثل من یا که نه؟؟؟

اشک و تو تنش می باره یا که نه؟؟؟

تو رو دوست داره مثل من یا که نه؟؟؟

تو رو رو چشماش می ذاره یا که نه؟؟؟

.............................................................

تو رو دوست داره مثل من یا که نه؟؟؟

....

اگه قرار بود تیکه هایی از این شعر رو قرمز بنویسم ، كلشو قرمز می نوشتم...

خوش باشید مهربونا...

پگی
جمعه 22 تیر 1386 | نظرات ()