تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

لعنت به این بخشنامه های کوفتی هر کی از ننه باباش قهر میکنه
یه بخشنامه میزنه که باعث بدبختی جوونای مملکت میشه.
نه اشتباه فکر نکنید با این بنزین لعنتی کاری ندارم
تو یه صبح گرم تابستونی وسط 200-300تا سرباز
آقایون دستور دادند که دیگه اضافات خدمتی بخشوده نخواهد شد.
بعد من بدبخت که تو زندگیم یه روز خوش هم ندیدم باید به خاطر آقایون3
.ماه اضافه خدمت کنم چراشم جالبه چون 1-2ماه دیر اعزام شدم
بیخیال اصلا ماکه 22سال اضافی روی زمین زندگی کردیم این 3ماهم
روش.شما به جای من شاد باشید
آرزومند آرزوهایتان
مسیح


مسیح
شنبه 9 تیر 1386 | نظرات ()