تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

مرا به سوی آسمان راه دهید. 
دو بال با پرهای سفید  و خاکستری می خواهم.
دلی پر شور پرواز، برای تماشای دنیای زیر  پاهایم می خواهم. 
آرزوهایم را روی زمین می گذارم. 
و زمین  را به قصد آسمان رها می کنم. تا وسط آسمان، دور،  همچون نقطه کوچکی بشوم. 
رها، آزاد و سبک وزن. اینجا همان  جایی است که آزروهایم را می بینم. همان جایی که احساس  یافتن می کنم. 
منتظر کسی نخواهم ماند. با کلمات و کاغذهای  بی خط و با تخیلات قبل از خواب هر شب ام.  همان همراهان همیشگی زندگی ام،راهم را ادامه می دهم. 
پروازم را  از من نگیرید
سه شنبه 5 تیر 1386 | نظرات ()