تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

؟

با این چشم های کوچکم
شکستن های بزرگی را دیده ام
در آیینه ی چشمان تو
وهزاران روزم که بی تو گذشت
هر روز به این میکده می آیم
تا مست شوم
از غم تمام دروغ هایت
ای کاش تمام خیانت هایت
فقط کابوسی مکرر بود
و راه رفتنت
در کنار آن غریبه
تصادفی بیش نبود
!... اما نه
قرار نیست که از دروغ های خودم هم مست شوم
دوشنبه 4 تیر 1386 | نظرات ()