تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

به نظر می رسد که من با تیری در قلبم متولد شده ام

تیری که تحمل فشار آن در قلب دردناک ، و خارج

كردن آن نیز دردناك تر است...

.....................................................................

دلم خیلی گرفته
شنبه 26 خرداد 1386 | نظرات ()