تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

سردی نگاه و بشکن

فاصله سزای ما نیست

تو بمون واسه همیشه این جدایی حق ما نیست

بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه

می میرم بی تو

خوندن من یه بهانه ست

یه سرود عاشقانه ست

من برات ترانه می گم تا بدونی که باهاتم

تو خود دلیل بودن بی تو شب سحر نمیشه

می میرم بی تو

من عشقت رو به همه دنیا نمی دم حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم

با تو می مونم واسه همیشه

اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم

واست می میرم جواب دنیا رو می دم

با تو می مونم واسه همیشه

من عشقت رو به همه دنیا نمی دم حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم

با تو می مونم واسه همیشه

((خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک می کنم))

(((توی تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم)))

با تو می مونم واسه همیشه

اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم

واست می میرم جواب دنیا رو می دم

با تو می مونم واسه همیشه




جمعه 31 فروردین 1386 | نظرات ()