تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

میشه با نگاه تو به شبی تازه رسید

میشه با صدای تو همه حرفا رو شنید

زیر سقف سرنوشت مثل یک ستاره ای

واسه عمره رفته ام نفس دوباره ای

غزل غزل به یاد تو

غزل غزل فدای تو

ستاره های آسمون

ریخته به زیر پای تو

نفس نفس برای تو

صدا صدای پای تو

بذار بگم که عاشقم

منم به انتظار تو

میشه با طلوع تو شب دلتنگی بره

از غروب عشق ما بمونه یه خاطره

میشه با نگاه تو به هر آرزو رسید

میشه از چشمای تو مزه ی عشقو چشید

غزل غزل به یاد تو

غزل غزل فدای تو

ستاره های آسمون

ریخته به زیر پای تو

نفس نفس برای تو

صدا صدای پای تو

بذار بگم که عاشقم

منم به انتظار تو
پنجشنبه 10 اسفند 1385 | نظرات ()