تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

این منم غریبه با من

خالی از احساس یک زن

برگیم که رفته بر باد

اسمیم که رفته از یاد

دل به عشق تو سپردم

تو رو سخت به دست آوردم

خودمو با تو شناختم

ولی آسون تو رو باختم

هرجا هستم هرجا هستی توی قلبم ریشه بستی

هرجا باشم هرجا باشی نمیشه از من جداشی

سهمی از تو تا قیامت

توی قلب من اسیره

دیگه هیچ کس نمی تونه اونو از من پس بگیره

رفتی اما به تو سوگند

بی تو روحی توی تن نیست

کاشکی اینو می دونستی

دیگه هیچ کس مثل من نیست

هرجا هستم هرجا هستی توی قلبم ریشه بستی

هرجا باشم هرجا باشی نمیشه از من جداشی

بعد من هرگز کسی باز واسه تو جون می سپاره؟؟؟

وقتی که غرق سکوتی نفس هاتو میشماره؟؟؟

بعد من کی اسمتو باز می نویسه روی شیشه؟؟

بگو تکلیف گل یاس با تن شبنم چی میشه؟؟؟

هرجا هستم هرجا هستی توی قلبم ریشه بستی

هرجا باشم هرجا باشی نمیشه از من جداشی
پنجشنبه 26 بهمن 1385 | نظرات ()