تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

به خانه ای خالی از سکوت، ساعتی خالی از زمان ، کوچه ای خالی از درخت، خیابانی خالی از ماشین، فریادی خالی از صدا ،چشمانی خالی از نگاه و جهانی خالی از انسان اندیشیده بودم ولی به دلی خالی از تو فکر نمی کردم!

آنها محال شدند و دلی خالی از یاد تو ممکن!

همیشه محال ها ممکن و ممکن ها محال می شوند!

این چه رسمیست؟
پنجشنبه 5 بهمن 1385 | نظرات ()