تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

از تو باید می گذشتم
ولی افسوس نتونستم
تو عروسک بودی و من  آخر قصه دونستم
تو وجود خالی تو 
جز دروغ هیچی ندیدم
کاش می  شد به این حقیقت
پیش از اینها می رسیدم
سوختمو سوختمو ساختم
هرچی داشتم  به پات باختم
کاش تو رو از روز اول
مثل امروز می شناختم
آخه  عشق یعنی شکستن 
عاشقانه سر سپردن
دل سپردن به سرابه
در سکوت خویش  مردن
یه روزی یه روزگاری
حرف بین ما نگاه بود
عشق و نقاشی می  کردیم
نقش ما خورشید و ماه بود
بعد از اون واژه نوشتیم
جملمون ستاره  چین شد
مثل دریا آبی بودیم
معنی زندگی این بود
زندگی این بود
سوختمو سوختمو  ساختم
هرچی داشتم به پات باختم
کاش تو رو از روز اول
مثل امروز  می شناختم
آخه عشق یعنی شکستن 
عاشقانه سر سپردن
دل سپردن به سرابه
در  سکوت خویش مردن........
سه شنبه 12 دی 1385 | نظرات ()