تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش

من رسیدم رو به آخر

تو بیا شروع من باش

شب و از قصه جدا کن

چکه کن رو باور من

خط بکش رو جای پای گریه های آخر من

اسمتو ببخش به لب هام

بی تو خالیه نفس هام

خط بکش رو باور من

زیر سایه بونه دستام

خواب سبز رازقی باش

عاشق همیشگی باش

خسته ام از تلخی شب

تو طلوع زندگی باش

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش

من رسیدم رو به آخر

تو بیا شروع من باش

شب و از قصه جدا کن

چکه کن رو باور من

خط بکش رو جای پای گریه های آخر من

من پر از حرف سکوتم

خالیم رو به سقوطم

بی تو و آبی عشقت

تشنه ام کویر لوتم

نمی خوام آشفته باشم

آرزوی خفته باشم

تو نذار آخر قصه

حرفم و نگفته باشم

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش

من رسیدم رو به آخر

تو بیا شروع من باش

شب و از قصه جدا کن

چکه کن رو باور من

خط بکش رو جای پای گریه های آخر من...

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش...

.......................

خیلی اینو دوست دارم....

........

عیدتون مبارک

...
یکشنبه 10 دی 1385 | نظرات ()