تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

اونی که دوستش داری بهش نگو دوستش داری

میره و تنهات می ذاره

اگه باور نداری بهش بگو دوستش داری

میره و رو دلت پا می ذاره

آره می دونم عاشقشی

عاشق اون نگاهش

آره می دونم در به دری

تا ببینیش باز دوباره

منم یه روزی مثل تو عاشق بودم تا پای جون

عشقمو فریاد زدمو

در به دری شدم نگو

رفتش و تنهام بذاره

روی دلم پا بذاره

قلب من و سوزوند و رفت

رفت و با دیگری نشست

رفت و با دیگری نشست.....
جمعه 10 آذر 1385 | نظرات ()