تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنت

باور کن این قلب و نرو

این التماس آخره

چقدر می خوای تو بشکنی

غرور این شکسته رو

هرچی می خوای بگی بگو

اما نگو بهم برو

این دلو عاشقش نکن

اگه منو دوست نداری

راحت بگو اگه می خوای قلب منو جا بذاری

دلم پر از شکایته اما صدام در نمیاد

می ترسم از دستم بری

کاری ازم بر نمیاد

این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنت

باور کن این قلب و نرو

این التماس آخره

چقدر می خوای تو بشکنی

غرور این شکسته رو

هرچی می خوای بگی بگو

اما نگو بهم برو

نرو نذار که بعد از این دنیا به عشق شک بکنه ،هرکی دلش جای دیگست عشق و بخواد

ترک بکنه ، نفس زدم از ته دل معصوم این قلب به خدا ، نذار بشه محال واسش، باور

عشق آدما

مرگ دلم پای تو اٍ اگه ازش گذر کنی

لب تر کنی رفیقتم

کافیه با ما سر کنی

مرگ دلم پای تو اٍ اگه ازش گذر کنی

لب تر کنی رفیقتم

کافیه با ما سر کنی

این دلو عاشقش نکن

اگه منو دوست نداری

راحت بگو اگه می خوای قلب منو جا بذاری

دلم پر از شکایته اما صدام در نمیاد

می ترسم از دستم بری

کاری ازم بر نمیاد
سه شنبه 9 آبان 1385 | نظرات ()