تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار

بزن تار و بزن تار

برای کوچه غمگینم

برای خونه غمگینم

برای تو برای من برای هرکی مثل ما

داره می خونه غمگینم

بزن تار همیشه با من و از من قدیمی تر

واسه اونکه تو کار عاشقی می مونه غمگینم

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار

بزن تار و بزن تار

به راه عاشقی مردن

به خنجر دل سپر کردن

واسه هرکی که آسون نیست

برای جاودان بودن

واسه عاشق دیگه راهی به جز دل کندن از جون نیست

بزن تا بخونم همین و بتونم

برای کوچه غمگینم

برای خونه غمگینم

برای تو برای من برای هرکی مثل ما

داره می خونه غمگینم

بزن تار همیشه با من و از من قدیمی تر

واسه اونکه تو کار عاشقی می مونه غمگینم

....................................................................................

دلم یه عالمه گرفته....

...................................................................................

بزن تار و بزن تار
شنبه 15 مهر 1385 | نظرات ()