تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

هرچی من بهش نصیحت می کنم

که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمیشه

می گه یا اسم آدم دل نمیشه

یا اگه شد دیگه عاقل نمیشه

بهش می گم جون دلم

این همه دل توی دنیاست چرا

یه کدوم مثل دل خراب ساده ی من

پا پی خیال باطل نمیشه؟

چرا از اینهمه دل

یه کدوم مثل تو دیوونه ی زنجیری نیست

یه کدوم صبح تا غروب تو کوچه ول نمیشه

میگه یک دل مگه از فولاده

میگه یک دل مگه از فولاده

که تو این دوره و زمونه

چشمشو هم بذاره

هیچ چیزی نبینه

یا اگه چیزی دید

خم به ابروش نیاره

میگه هر سکه میشه قلب باشه

میگه هر سکه میشه قلب باشه

اما هرچی قلب شد دل نمیشه

نه دیگه نه دیگه نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
جمعه 31 شهریور 1385 | نظرات ()