تبلیغات
☼ فعلا اسم نداریم☼

دست تو توی دستای دیگه ست

چشم تو عاشق چشمای دیگه

اون همه ظلم سهم من بود

وقتی عاشق تو بودم

اما می رم شهر تو تاریکه خیلی تاریکه از تو من دورم

اما می رم عهد تو تنهایی خیلی نزدیکه بی تو می میرم

دست تو توی دستای دیگه

دیدم ازت بریدم

چشم تو عاشق چشمای دیگه

دیدم ازت بریدم

اون همه ظلم سهم من بود

وقتی عاشق تو بودم

می دونی چه کردی؟دل من و از غم پر کردی

آرزومه تا که یه روز دوباره برگردی

قلبم می ترسه

مثل روزی که عاشق تو بودم

اما می رم شهر تو تاریکه خیلی تاریکه از تو من دورم

اما می رم عهد تو تنهایی خیلی نزدیکه بی تو می میرم
شنبه 18 شهریور 1385 | نظرات ()